IOM מתחייב לתמוך באמנה החדשה של האיחוד האירופי בנושא הגירה ומקלט

IOM מתחייב לתמוך באמנה החדשה של האיחוד האירופי בנושא הגירה ומקלט

ארגון ההגירה הבינלאומי (IOM) הביע את הסכמתו לאמנה החדשה של האיחוד האירופי בנושא הגירה ומקלט.

במהלך נאום בוועידת השרים לתפעול ההסכם בגנט, בלגיה, ב -30 באפריל 2024, מנכ"לית IOM איימי פופ התחייבה לתמוך במדינות החברות בשמירה על זכויות.

האפיפיור תיאר את ההסכם כהתקדמות משמעותית לקראת גישה יסודית יותר לניהול ההגירה באירופה.

היא גם הציעה סיוע מ-IOM כדי להבטיח שההסכם ייושם באופן שמכבד זכויות.

מומחיות ושיתוף פעולה עם האיחוד האירופי

אמנת האיחוד האירופי זכתה לשבחים מ-IOM, ופופ רצה לדבר על האופן שבו הארגון יכול לסייע ביישומה.

לדבריה, המטרה היא ליצור מערכת הגירה ומקלט שתהיה חזקה יותר ותגן על זכויותיהם של אנשים בתנועה.

פופ ציין כי הניסיון של IOM והשותפות המבוססת עם האיחוד האירופי יכולים לשמש בסיס למתן עזרה נוספת במידת הצורך.

עם זאת, היא הדגישה כי הפעלת ההסכם היטב תדרוש מספיק משאבים ויכולת לבנות מערכת חזקה ועמידה יותר, המסוגלת לנהל משברים ביעילות.

המשך תמיכה בגישות הוליסטיות

האפיפיור הרגיע את המשתתפים בוועידה כי IOM ימשיך לתמוך בגישות מקיפות כדי להפיק את המרב מההגירה לצמיחה כלכלית ולרווחה.

כל זאת תוך הבטחת הגנה וסיוע לאלה הנמצאים במצבים פגיעים.

יתר על כן, IOM ישמור על שיתוף הפעולה ההדוק שלו עם שותפים במדינות מוצא ומעבר, תוך התייחסות לסיבות המניעות הגירה והסיכונים הכרוכים במסע.

פופ הדגיש את החשיבות של תעדוף אסטרטגיה הוליסטית, שבה מודגשים נתיבים בטוחים וחוקיים לצד אמצעי אכיפה.

היבטים מרכזיים של אמנת האיחוד האירופי בנושא הגירה ומקלט

האמנה החדשה, המכונה "האמנה החדשה בנושא הגירה ומקלט", נועדה לבסס אסטרטגיה מתואמת לטיפול בתנועת מהגרים ומבקשי מקלט בתוך האיחוד האירופי.

התכונות העיקריות כוללות:

  • בדיקות גבולות משופרות באמצעות טכנולוגיה ביומטרית כגון טביעות אצבע וזיהוי פנים.

  • מנגנון סולידריות מחייב המחייב את מדינות האיחוד האירופי לסייע זו לזו בניהול מבקשי מקלט ומהגרים.

  • הליכים פשוטים לטיפול בבקשות מקלט ממדינות עם שיעורי הגנה נמוכים.

  • אמצעים לטיפול בעליות אפשריות בהגירה ואסטרטגיות למניעת הגירה מאורגנת ממדינות שלישיות.

  • הכנסת המושג "מדינות שלישיות בטוחות" בתהליך בקשת המקלט.

סוגיות פוטנציאליות בתחום זכויות האדם ואתגרי יישום

למרות הבטחות מצד גורמים רשמיים באיחוד האירופי בנוגע להגנה על זכויות יסוד, הרפורמות נתקלו בביקורת מצד ארגוני חברה אזרחית וארגוני זכויות אדם.

חששות הושמעו לגבי האפשרות של מעצר שרירותי, פרופיל גזעי מוגבר והסכנה של שליחת אנשים חזרה למדינות לא בטוחות.

יתר על כן, מומחים העלו חששות לגבי ההיתכנות של יישום הרפורמות. הם הדגישו את המורכבות של המערכת החדשה ואת חוסר הרצון הפוטנציאלי של מדינות חברות מסוימות לתמוך בה באופן מלא.

למעשה, הונגריה היא אחת המתנגדות הקולניות להסכם ההגירה החדש, בטענה שהוא עלול להחמיר את ההגירה הבלתי חוקית.

ההסכם נתקל באתגרים ביישומו, ונתקל בביקורת מנקודות שונות על הקשת הפוליטית.

ניווט באתגרים ובהזדמנויות

בעוד האיחוד האירופי נוקט צעדים כדי ליישם את האמנה החדשה שלו בנושא הגירה ומקלט, IOM הבטיח לתמוך ביישומה על בסיס זכויות.

למרות שהאמנה נועדה לשפר את אופן הטיפול בהגירה באירופה על ידי הפיכתה למקיפה ומאוחדת יותר, עדיין קיימות דאגות לגבי זכויות האדם ואתגרים ביישומה.