מדינות ETIAS

Countries that will require ETIAS are those currently in the Schengen Zone.

מדינות ETIAS שידרשו מנוסעים אישור נסיעה של האיחוד האירופי יהיו אלה שהן כיום מדינות שנגן מלאות באיחוד האירופי, כמו גם מדינות שהן חברות באיגוד הסחר החופשי האירופי (EFTA), מיקרו-מדינות אירופיות עם גבולות פתוחים, כמו גם חברות שנגן עתידיות. מדינות חברות עתידיות בשנגן יצטרכו ליישם את ETIAS כחלק מהצטרפות לאיחוד האירופי כחברה מלאה. רשימה של מדינות אלה וסיווגן מובאת להלן:


איגוד הסחר החופשי האירופי (EFTA) על הסכם שנגן

 איסלנד

 ליכטנשטיין

 נורווגיה

 שוויץ


מדינות חברות עתידיות בשנגן

 בולגריה

 קפריסין

 רומניה


מיקרו-מדינות אירופאיות עם גבולות פתוחים

 אנדורה

 מונקו

 סן מרינו

 קריית הוותיקן